Om DPS

Formål

 

Det Pædagogiske Selskabs formål er at virke til opdragelsens og undervisningens fremme og særligt gennem tværfaglige initiativer at bidrage til vidensdeling inden for uddannelsesområdet.

 

Konkret har Selskabet siden 1820 arrangeret møder og konferencer med aktuelle og almene emner for undervisningsområdet. Som medlemmer optages ledere og undervisere samt andre interesserede i uddannelsesplanlægning, pædagogisk ledelsestænkning og skoleudvikling.

 

Medlemmer modtager først af alle invitation til Selskabets temamøder og konferencer. De holdes løbende orienteret om Selskabets aktiviteter og kan deltage i den årlige generalforsamling. Som medlem modtager du 100 kr. i rabat på hver af årets temamøder eller konferencer.

 

Det årlige kontingent er 100 kr. Klik her, hvis du ønsker at blive medlem af Det Pædagogiske Selskab.

BESTYRELSE FOR DPS

 

  • Asger Hermansen, formand

  • Mogens Cranil, næstformand
  • Kim Stenholm, kasserer

  • Michael Wahl Andersen

  • Tove Hvid Persson

  • John Rydahl

  • Mette Berndsen

  • Ib Mathisson, revisor

GENERALFORSAMLING

 

DPS gennemførte ordinær generalforsamlng mandag den

11. marts 2024 kl. 16

N. Zahles Gymnasieskole

Nørre Voldgade 5, 1358 København K


Se indkaldelsen her. 

Læs referatet her.

LOVE

 

§ 1 Selskabets formål er at virke til  opdragelsens og undervisningens fremme.

Læs de fulde love her.

DPS I 190 ÅR

 

Selskabet stiftes den 17. juni 1820 ved Brocks skole i Adelgade i København af et antal idealistiske undervisere i privatskoler.

 

Igangsætteren er Jens Worm Bruun, som er løjtnant og lærer ved De mosaiske Friskoler. Det er i Romantikkens æra, men tiden er stadig påvirket af oplysningstidens idealmål.

 

Jens Worm Bruun henter sin inspiration i Paris, hvor der fem år tidligere er oprettet et fransk Selskab med formålsparagraffer, som ret ukritisk overtages til et Danmark, som stod på tabernes side i Napoleons-krigene og er endt som et lille land uden Norge, uden flåde og forarmet efter statsbankerotten i 1813. Læs mere.

© Copyright. Det Pædagogiske Selskab. All Rights Reserved.