Front

Det Pædagogiske Selskab

af 1820

Velkommen

 

Det Pædagogiske Selskab (DPS) er verdens ældste pædagogiske forening, oprettet i 1820.

 

Du kan her læse mere om Selskabets historie og aktiviteter og få oplysning om og tilmelde dig kommende arrangementer.

 

Centralt er gennemførelsen af temadage, der tager afsæt i aktuelle, pædagogiske og tværfaglige emner, som belyses af kompetente og engagerede oplægsholdere fra undervisningssfæren og erhvervslivet.

 

Se om de senest gennemførte temadage under tidligere konferencer. Almindeligvis gennemføres to temadage om året og oftest i Eigtveds Pakhus (Statens repræsentationslokaler) på Christianshavn.

 

Medlemskab af Selskabet koster 100 kr. pr. år – et beløb der udløser rabat ved tilmelding til et arrangement, som i øvrigt er lavt prisfastlagt.

 

Velkommen til DPS.

 

Asger Hermanse

Formand for Bestyrelsen for Det Pædagogiske Selskab


© Copyright. Det Pædagogiske Selskab. All Rights Reserved.